تبلیغات
برای همه ... - باور مسیحیان

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

در باور مسیحیان عیسی تجسّم خدا در جسم انسانی و آغازگر جریان مسیحیت است. او در شهر بیت لحم از شهرهای ایالت ناصره منطقه یهودیه به دنیا آمد.
آنان همچنین به تولد معجزه وار عیسی از یک باکره، انجام معجزات، عروج به آسمان، و بازگشت مجدد او در آینده باور دارند. در حالی که اعتقاد به تثلیث به‌طور گسترده توسط مسیحیان پذیرفته شده‌است، گروه کوچکی، دیدگاه‌های غیر تثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارند.
مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی (ع) آمد و شریعت را برداشت  و آخرین و کاملترین دین مال مسیحیان می باشد.
به چه دلیل خدا ما را آفرید ؟
خدا محبت است و محبت ایجاب می كند كه محبوبى باشد ، محبت بدون محبوب معنى پیدا نمی كند خدا انسان را شبیه خود آفرید و انسان را بطور مساوى و به صورت زن و مرد آفرید. (پیدایش 1 : 26-18 و غزل غزلها 2 : 16 )

خدا آدم و حوا را در روى زمین و از خاك زمین سرشت . پیدایش 2 : 7 ـ 8
در روزى كه خدا آسمان و زمین را آفرید کلام خدا می گوید هرچه خدا آفرید بسیار نیكو بود ، ( پیدایش 1: 31 ) انسان در روى زمین در حضور خدا زندگى می كرد و بهشت روى زمین بود . (پیدایش 2 : 9-14)
كولسیان 1 : 15-18 و پیدایش 1 : 26-27
تمام دنیا بوسیله عیسى مسیح آفریده شد . کلام خدا می گوید كه بوسیله او و براى او آفریده شد كه به ما هدید دهد . در اصل خدا جهان را براى فرزندانش آفرید . شما وقتى كه در انتظار نوزاد هستید مطمئن هستم كه اتاق و وسایل او را آماده می كنید و آنانى كه از نظر مالی غنى هستند حتى پرستار بچه را از قبل معین می كنند. خداوند زمین و كهكشان را براى ما و فرشتگان را براى پرستارى ما آفرید . (عبرانیان 1 : 13)
انسان شبیه خدا آفریده شد (پیدایش 1 : 26-28) یعنى از نظر روح و روحیه و شخصیت و تمام خصوصیات ﻻزم براى زندگى پیروزمند روى زمین و با قدرت تشخیص خوب و بد (معرفت نیك و بد )+نوشته شده در شنبه 28 مرداد 1391 ساعت01:51 ب.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |