تبلیغات
برای همه ... - ادیان ابراهیمی(مسیحیت)

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

آیین مسیحیت جزء یکتاپرستان هستند که به اموزه های حضرت عیسی عمل می کنند.آموزه‌هایی چون تثلیث، مرگ مسیح به عنوان کفاره ی گناهان، تعمید آب و روح القدس از باورهای این آیین می باشد. مسیحیت با داشتن ۲٫۲ میلیارد پیرو بزرگترین دین جهان به شمار می رود.
این دین سه گرایش اصلی دارد که عبارت است از کاتولیک (Catholic)،ارتودوکس (Orthodox) و پروتستان (Protestant).و چهار انجیل به نام  انجیل متی ، انجیل مرقس ، انجیل لوقا ، انجیل یوحنا دارند.
ابتدا توضیحی درباره حضرت عیسی برای می دهم و بعد درباره ی دین مسیحیت صحبت می کنیم.
حضرت عیسی(ع) (۲-۷ (پیش از میلاد) - ۲۶-۳۶ (پس از میلاد) از حضرت مریم(س) باکره متولد شدند که جز معجزات الهی به شمار می رود.که این موضوع در انجیل مرقس و یوحنا اشاره نشده ولی در دو انجیل دیگر این موضوع اشاره شده است.در انجیل لوقا نسب حضرت عیسی(ع) را این طور نوشته شده:یوسف پسر هالی، پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناحوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زروبابل، پسر سالتیئیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر ادی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، پسر یوسی، پسر ایلعازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسی، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حصرون، پسر فارص، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لمک، پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مهللئیل پسر قینان، پسر انوش، پسر شیث پسر آدم بود و آدم پسر خدا بود.
نام عیسی، یسوّع، یوشع، یهوشع و یهوشوع پرفته شده که به زبان عبرب می باشد.عیسی در زبان عبری به معنی «خدا کمک می‌کند» ( بعدها به معنی «خدا نجات می‌دهد») است.در پست بعدی بیشتر صحبت می کنیم

+نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1391 ساعت12:13 ق.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |