تبلیغات
برای همه ... - کتاب‌های مذهبی

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

تنخ شامل ۳۹ کتاب است که در دوره‌ای بیش از هزار سال به رشته تحریر در آمده‌اند. یهودیان و حتی مسیحیان برای کتاب مقدس، تقدس والائی قائلند و آن را الهام خداوند بر نویسندگان کتاب مقدس می‌دانند و بر این باورند که کتاب مقدس دو مؤلف دارد یکی خدا و دیگری بشر و بین ایندو عنصر خدایی و بشری جدایی وجود ندارد. تنخ خود به ۳ بخش تقسیم می‌شود:
طومار تورا مقدس که به منظور تشریفات مذهبی در یک کنیسه گشوده شده‌است.
 • تورا
 • نوییم
 • کتوویم
۲.تلمود تفاسیر تورا
 •  تلمود بابلی
 •  تلمود اورشلیم
 • میشنا
 • گمارا
 • توسفتا
۳.میدراش
۴. آثارهالاخایی
 •   تور
 • میشنه تورا
 • شولحان عاروخ
 •  رسالات سوال و جواب
5.توسفتا
۶.پیوت کتاب شعرهای مذهبی
۷.زوهار
۸.سیدور کتاب نماز و ادعیه

+نوشته شده در جمعه 21 شهریور 1393 ساعت06:37 ب.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |