تبلیغات
برای همه ... - قوانین هفتگانه نوح

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

هفت فرمان اخلاقی است که بر اساس تلمود و توسفتا، از سوی خدا به نوح داده شد و تمام آدمیان باید از این دستورها اطاعت کنند؛ اگر هم غیریهودیان به این هفت فرمان پایبند باشند و آنها را رعایت کنند، به رستگاری می‌رسند.
1.ممنوعیت بت پرستی: بت نپرستید.
2.ممنوعیت قتل: خون کسی را به ناحق بر زمین نریزید، خودکشی نکنید و فرزندان خود را نکشید و قربانی نکنید.
3.ممنوعیت زنا: زنا نکنید.
4.ممنوعیت قسم ناروا: سوگند ناروا نخورید و تهمت نزنید.
5.گوشت حیوان زنده و خون را نخورید.
6.عدل و داوری را برپا سازید.
7.تشکیل دادگاه شرعی برای نظارت بر انجام شش فرمان مورد اشاره.

+نوشته شده در شنبه 7 تیر 1393 ساعت06:18 ب.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |