تبلیغات
برای همه ... - شباهت بین مسیحت و اسلام و یهود

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

اول از همه باید بگم که فکر نمی کنم شباهت بین اسلام و مسیحیت و یهود خیلی عجیب باش...چون هر سه از طرف یه خدا نازل شده اند و با این که تحریف های زیادی تو دو کتاب انجیل و تورات شده ولی باز هم تو خیلی از اصل ها شباهت دارند
      و حالا ادامه مطلب
خلقت انسان:هر سه دین به خلقت حضرت آدم و حوا به عنوان اولبن بشر وانسان باور دارنند

اخلاق
:در هر سه ادیان
به نوع دوستی و صداقت و فضایل اخلاقی و ...

جهاد:در قرآن آمده که اگر یک قدم در راه خدا بردارید،خدا 10 قدم برای شما بر می دارد ودر انجیل نیز به این موضوع ذکر شده ولی در کمیت اختلاف دارند.

محرمات:در اسلام نوشیدن شراب حرام است که در تورات نیز ذکر شده و همچنین سگ در یهود و اسلام حرام است.

زن:شعار مسیحیان معتدل در حقوق زن این است که حقوق مرد و زن با یکدیگر برابر است. در مقابل این اقلیت دو گروه دیگر قرار دارد. به عبارت دیگر بقیه مسیحیان یا در زمره کسانی هستندکه حقوق زن را برتر از مرد می شمارند و عقده هایشان را در قالب هایکنوانسیون های فیمینیستی گشایش می دهند ، یا در زمره کسانی هستند که مرد را برتر از زن می دانند و چشمشان را بر ظلم ها و تحقیر هایی که به زنان وارد می شود می بندند.در مسیحیت وقتی که می خواهند بگویند زن ارزشمند است ،‌ به آیه زیر از کتاب مقدس استناد می کنند:‌27 .. همة شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در برگرفتید. 28هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همة شما در مسیح عیسی یک می‌باشید(غلا 3: 28).
در اسلام حقوق زنان و مردان با یکدیگر برابر می داند و برای زن احترام خاصی قائل است.در قرآن حضرت مریم(س) را مثالی برای زن پاک و معصوم اشاره شده است و تاکیید دارد که فرزندان همواره حرمت مادر را حفظ کنند چون مادر 9 ماه آنان راحمل می کرده.
و حتی پیامبر اکرم نیز در عمل به طور احسن با حضرت فاطمه(س) رفتار می کردنند تا الگویی برای ما باشند.

آخر زمان و منجی:در همه ی ادیان به منجی و آخرزمان و بهش و دوزخ اعتقاد دارند ولی در بعضی  از جزئیات با هم در اختلاف اند.مثلا در مسیحیت معتقد اند که حضرت عیسی(ع) دوباره زنده می شوند و باز می گردند.
یهودیان معتقدند منجی حضرت عیسی (ع) ولی حضرت عیسی هنوز نیامد.
در اسلام منجی فرزند امام 11 و متولد شده ان ولی در غیبت به سر می برند  و به طور ناگهانی ظهور می کنند.

حجاب:حجاب در مسیحیت بوده و در تصاویری که از حضرت مریم(س) با حجاب باقی مانده نماینگر این موضوع است و امروزه نیز مادران روحانی حجاب خود را به خوبی حفظ می کنن ولی این موضوع در مردم عادی مورد تحریف قرار گرفته.
در اسلام این موضوع دقیقا در قرآن آمده و محدودی آن نیز مشخص شده و در رفتار حضرت فاطمه(س) نیز می توان به این موضوع پی برد.
در یهود به صورت خیلی افراطی اشاره شده و همانند مسیحیت در بین زنان دچار تحریف شده است
البته پوشش و حجاب از همان ابتدا با انسان بود و همیشه داشتن آن برابر بود با داشتن شخصیت و بزرگی و احترام


+نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1391 ساعت12:01 ق.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |