تبلیغات
برای همه ... - اعیاد

برای همه ...

بصیرت بیشتر،تفکر بیشتر

   برای مشاهده اعیاد دین مسیحیت
                                 
                         


                                  لطفا ورق بزنید
عید تجلى یا خاج‌شویان (Epiphany)

۶ ژانویه. جشن تجلى به مناسبت ظهور مسیح کودک بر مغان یا ”مردان خردمند“ برگذار مى‌شود. این جسن در کلیساهاى ارتدکس (شرقی) اهمیت فراوانى داشت چون مشخص‌کنندهٔ اعلام تاریخ عید پاک بعدى توسط استقف بزرگ اسکندریه بود. در اروپاى غربی، عید تجلى روز تاریخى مهمى در کلیسا و تقویم‌هاى غیرمذهبى بعدى سال را تعیین مى‌کرد، مثلاً در انگلستان تاریخ شخم، در دوشنبهٔ اولین هفتهٔ کامل پس از عید تجلى آغاز مى‌شد. این جشن در اکثر کشورهاى اروپائى روز تعطیل عمومى است.سه‌شنبه اعتراف (Shrove Tuesday)

هر سه‌شنبه بین ۳ فوریه و ۹ مارس. سه‌شنبهٔ اعتراف آخرین روز پیش از آغاز دورهٔ روزه و پرهیز (Lent) است. ایام اعتراف (Shrovetide) یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه پیش از دورهٔ پرهیز (Lent) روزهائى بودند که براى اعتراف به گناهان درنظر گرفته مى‌شدند (shorve ماضى مطلق shrive به معنى اقرارنیوشى است).


سه‌شنبه اعتراف به‌طور سنتى به مناسبت آغاز دورهٔ پرهیز و ریاضت Lent جشن گرفته مى‌شود و مثلاً در پرتغال، برزیل و بخش‌هائى از آلمان به شادخوارى و گوشتخوارى مى‌پردازند. در انگلستان، سه‌شنبهٔ اعتراف به روز کلوچه‌خورى (Pancake Day) نیز معروف است، یعنى روزى که به درست کردن کلوچه‌هاى مختلفى که مصرف آنها در ایام روزه ممنوع است مى‌پردازند.چهارشنبهٔ خاکستر (Ash Wednesday)

هر چهارشنبهٔ بین ۴ فوریه و ۱۰ مارس. چهارشنبهٔ خاکستر اولین روز ایام روزه (Lent) است و نام آن از آئین خاکسترپاشى بر سر توبه‌کاران اخذ شده است. (در شکل جدید این آئین، بر پیشانى به شکل صلیب خاکستر مى‌مالند).ایام روزه (Lent)

فوریه تا مارس یا مارس تا آوریل. ایام روزه ۴۰ روز است که از چهارشنبهٔ خاکستر آغاز مى‌شود و در نیمه شب شنبهٔ مقدس (Saturday Holy) یعنى روز پیش از عید پاک یا عید احیاء مسیح (Easter Day)، پایان مى‌گیرد. ایام روزه به‌عنوان تذکار دوره‌اى که مسیح (ع) در بیابان گذرانده است، ایامى است که در آن باید به تفکر و تأمل و توبه و انابه و آمادگى خویش براى عید احیاء مسیح یا عید پاک پرداخت. قبلاً چنین تصور مى‌شد که آئین روزه‌دارى به زمان نخستین حواریون باز مى‌گردد، اما اکنون عموماً پذیرفته شده است که این آئین احتمالاً از سدهٔ چهارم میلادى شروع شده و منشاء آن روزه‌دارى ۴۰ ساعته بوده است.یکشنبهٔ نخل (Palm Sunday)

هر یکشنبهٔ بین ۱۵ مارس و ۱۸ آوریل. یکشنبه ٔ نخل آخرین یکشنبهٔ ایام روزه (Lent) است. این روز را به مناسبت ورود پیروزمندانهٔ مسیح (ع) به بیت‌المقدس گرامى مى‌دارند که مسیر او با شاخه‌‌هاى درخت خرما فرش شده بود.پنج‌شنبهٔ فرمان (Maundy Thursday)

هر پنج‌شنبه بین ۱۹ مارس و ۲۲ آوریل. پنج‌شنبهٔ فرمان - که آخرین پنج‌شنبهٔ ایام روزه است نام او از کلمات لاتینى Dies mandati به معناى ”روز فرمان“ گرفته شده است و منظور فرمان مسیح (ع) به حواریون خویش است که یکدیگر را دوست بدارند. در کلیساى کاتولیک رم این روز نماد پاى‌شویان کشیشان است که به مناسبت روزى که مسیح (ع) پاى حواریون خود را شست گرامى داشته مى‌شود. در انگلستان، شاه در این روز به تعداد سال‌هاى عمر خود به مردان و زنان مسن سکه‌هاى ضرب شدهٔ مخصوص اعطاء مى‌کند که به Maundy money) معروف است.جمعهٔ تصلیب (Good Friday)

هر جمعه بین ۲۰ مارس و ۲۳ آوریل. جمعهٔ تصلیب به مناسبت روز مصلوب شدن حضرت عیسى (ع) برگذار مى‌شود. این روز در اکثر کشورهاى مسیحى تعطیل عمومى است.شنبهٔ مقدس (Holy Saturday)

هر شنبه بین ۲۱ مارس و ۲۴ آوریل. شنبهٔ مقعد که گاه به غلط آن را ”شنبهٔ عیدپاک“ مى‌نامند آخرین روز ایام روزه‌دارى است. عید پاک با زنگ نیمه شب پایان شنبهٔ مقدس آغاز مى‌شود.روز عید پاک یا احیاء مسیح (ع)

هر یکشنبه بین ۲۲ مارس و ۲۵ آوریل. روز عید پاک به مناسبت رستاخیز مسیح (ع)، (پس از به صلیب کشیده شدن) برگذار مى‌شود. هیچ مبناى تاریخى براى برگذار کردن این عید در بهار وجود ندارد چون معلوم نیست در چه زمانى از سال این واقعه روى داده است.


این جشن در اولین یکشنبه پس از بدر کامل ماه که در ۲۱ مارس یا بعد از آن رخ دهد گرفته مى‌شود. اگر بدر کامل در پایان یکى از روزهاى یکشنبه رخ دهد، عید پاک را در یکشنبه بعد مى‌گیرند. منظور از ”ماه“ در این محاسبات ”ماه آسمانی“ نیست بلکه یک ”گاهنامهٔ قمری“ فرضى است که دوره‌هاى تناوبى ۳۰ و ۲۹ روزه دارد. (گرچه کلیساهاى ارتدکس روز عید پاک را مانند سایر کلیساهاى مسیحى محاسبه مى‌کنند، اما روز جشن آن هنوز مانند آنچه در تقویم یولیانى بوده در تاریخى دیرتر برگذار مى‌شود). در بیشتر کشورهاى مسیحی، روز پس از یکشنبهٔ عید پاک تعطیل عمومى است.روز عروج حضرت عیسى (ع) Ascension Day

هر پنج‌شنبه بین ۳۰ آوریل و ۳ ژوئن. روز عروج که ۴۰ روز پس از عید پاک واقع مى‌شود، روز عروج حضرت مسیح (ع) به بهشت است. این روز در اکثر کشورهاى مسیحى تعطیل عمومى است.


روز نزول روح‌القدس بر حواریون (ویت‌ساندى Pentecost یا Whit Sunday)

هر یکشنبه بین ۱۰ مه و ۱۳ ژوئن. این روز که هفت هفته پس از روز عید پاک واقع مى‌شود، روز نزول روح‌القدس بر حواریون حضرت عیسى (ع) است. این روز در عین حال روز آغاز فعالیت کلیسا بر زمین است. گفته مى‌شود نام انگلیسى این عید ”ویت‌ساندی“ (Whit Sunday) و در واقع White Sunday یعنى ”یکشنبهٔ سپید“ بوده که از نام جامهٔ سپیدى که تعمیدشدگان جدید مى‌پوشیده‌اند برگرفته شده است. ویت ماندى (Whit Monday) در بسیارى از کشورهاى مسیحى روز تعطیل عمومى است.یکشنبه تثلیث (Trinity Sunday)

هر یکشنبه بین ۱۷ مه و ۲۰ ژوئن. یکشنبهٔ تثلیث به مناسبت ”تثلیث مقدس“ برگذار مى‌شود. در کلیساهاى ”اتحاد آنگلیکن“، یکشنبه‌هاى باقى‌ماندهٔ سال، ”پس از تثلیث“ شمرده مى‌شوند.عید بدن مسیح (ع) Corpus Chisti

هر پنج‌شنبه بین ۲۱ مه و ۲۴ ژوئن. عید بدن مسیح که در پنج‌شنبهٔ بعد از یکشنبهٔ تثلیث گرفته مى‌شود جشن مهمى در کلیساى کاتولیک رم است که به مناسبت ”وقف عشاء ربانی“ (devotion to the Eucharist) برگذار مى‌گردد. این عید در بعضى از کشورهاى تابع کلیساى کاتولیک رم تعطیل عمومى است.عروج حضرت مریم (ع) The Assumption)

۱۵ اوت. عید عروج ”مریم باکرهٔ مبارک“ جشنى است که کلیساى کاتولیک و کلیساى ارتدکس (شرقی) به مناسبت عروج جسم و روح حضرت مریم به بهشت در پایان عمر کوتاه خود برگذار مى‌کنند. این جشن در بیشتر کشورهاى کاتولیک و در یونان تعطیل عمومى است.روز همهٔ قدیسین (All Saintsُ Day)

اول نوامبر: این روز - که در برخى از کشورهاى مسیحى (و عمدتاً کاتولیک) تعطیل عمومى است - به‌مناسبت زندگانى تمام قدیسان کلیسا، و حتى قدیسانى که روز خاصى به‌نام خود دارند، جشن گرفته مى‌شود.

   روز همهٔ ارواح (All Soulsُ Day

۲ نوامبر. روز همهٔ ارواح - که در برخى کشورهاى آمریکاى لاتین تعطیل عمومى است - از جشن‌هاى مهم کلیساى کاتولیک رم محسوب مى‌شود. در این روز کلیهٔ ارواحى که اکنون در ”برزخ“ هستند دعا مى‌شود.یکشنبهٔ ورود (Advent Sunday)

نزدیکترین یکشنبه به ۳۰ نوامبر که هر یکشنبهٔ بین ۲۷ نوامبر و ۳ دسامبر را ممکن است شامل شود. یکشنبهٔ ورود (از لاتینى adventus به‌معناى ”آمدن“) آغاز فصل آمادگى براى کریسمس است. معمولاً سه و گاه چهار یکشنبهٔ ورود وجود دارد.آبستنى معصومانهٔ حضرت مریم (ع) (Immaculate Conception)

۸ دسامبر. این جشن به‌مناسبت این آئین (کاتولیک رومی) برگزار مى‌شود که حضرت مریم (ع) بدون ارتکاب گناه باردار شده است. این روز در بعضى از کشورهاى کاتولیک تعطیل عمومى است.شب عید میلاد مسیح (ع) (Christmas Eve)

۲۴ دسامبر. روز پیش از کریسمس که در تعداد اندکى از کشورهاى مسیحى تعطیل عمومى است.روز کریسمس یا عید میلاد مسیح (ع) (Christmas Day)

۲۵ دسامبر. آئین برگزارى روز تولد عیسى (ع) از مریم (ع) در بیت‌اللحم، احتمالاً در ۴ پیش از میلاد. کریسمس (از لحاظ لغوى Christ mass) از دیرباز برگزار مى‌شد. با این‌حال دلیلى براینکه این واقعهٔ تاریخى در ۲۵ دسامبر رخ داده باشد وجود ندارد. مدارکى وجود دارد که مسیح (ع) در سپتامبر متولد شده است.


کلیساى اولیهٔ شرق، هم کریسمس و هم عید تجلى را در ۶ ژانویه جشن مى‌گرفت. در مغرب زمین، جشن میلاد از ۳۳۶ میلادى در ۲۵ دسامبر گرفته مى‌شود تا جاى ”جشن خورشید“ مربوط به کفار [مذهب مهر - م] را که در همین تاریخ یا نزدیک به آن برگزار مى‌شد، بگیرد. از پایان سدهٔ چهارم، سراسر جهان مسیحیت کریسمس را در ۲۵ دسامبر برگزار مى‌کردند، جز در ارمنستان که این جشن را هنوز در ۶ ژانویه برگزار مى‌کنند. (گرچه کلیساهاى ارتدکس کریسمس را در ۲۵ دسامبر مى‌گیرند، اما جشن‌هاى آن بنابر تقویم گریگورى در ژانویه مى‌افتد، چون مسیحیت شرق هنوز از تقویم یولیانى استفاده مى‌کند).http://www.aftabir.com


+نوشته شده در دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت12:12 ق.ظ توسط نیلوفر آبی | نظرات |